KULTURPRODUKTION, MUSIKEVENEMANG, FÖRETAGSEVENT

Carina är en erfaren kulturproducent och driven kulturentreprenör med ett brett nätverk på hela Nordkalotten.

 

Carina är VD för GLESBYGDSDIVAN AB samt grundare och konstnärlig ledare för OPERA VILDMARK. Två produktionsbolag med de norra länen som huvudsakligt turnéområde och Nordkalotten som verksamhetsområde.

 

Opera Vildmark drev under åren 2000-2015 en årlig operafestival i Lainio samt var ansvarig för alla operaproduktionerna vid världsunika Ice Globe Theatre åren 2003-2005.

 

Carina har mångårig erfarenhet av att producera scenkonstföreställningar, konserter och event, både själv och tillsammans med andra. Opera Vildmark har genom åren ofta drivit egna projekt från vision till verklighet men lika ofta varit en länk som i samverkan med andra kulturentreprenörer, turistföretag och näringsliv producerat flertalet galor, happenings och evenemang för varierande målgrupper och publik.

Läs mer